W dniu 06.02.2020r w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie odbyło się spotkanie nt.
„Bezpieczne Ferie”. Osobami prowadzącymi spotkanie byli przedstawiciele z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze – asp. szt. pani Danuta Głowacka wraz z dwoma dzielnicowymi panem
Kamilem Robaszkiewiczem i panem Krzysztofem Makowskim oraz przedstawiciel GOPR z Jeleniej
Góry pan Ryszard Jędrecki. Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego
zostało przeprowadzone dla wszystkich uczniów naszej szkoły w dwóch grupach wiekowych I-IV oraz
V-VIII. Podczas pogadanki prowadzący przypomnieli o bezpieczeństwie w trakcie zimowych zabaw
oraz o tym, jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz jak i kiedy korzystać z numerów alarmowych.
Funkcjonariusze przypomnieli także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Dodatkowo
pani Danuta Głowacka poruszyła temat odpowiedzialności karnej nieletnich Na zakończenie
uczniowie otrzymali odblaski oraz ulotki dotyczące bezpieczeństwa na stoku.