logotyp-umwd_nowy

Jestem przedsiębiorczy- wykazuję się inicjatywą-reklamuję swój region! 

Pracuję metodą projektu edukacyjnego”

    

 Projekt „Przedsiębiorcza klasa” skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie. Głównym celem projektu jest przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnienia różnych ról zawodowych, a także promocja postaw przedsiębiorczych i pobudzanie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnym.

Cele projektu zostaną zrealizowane przy pomocy projektów edukacyjnych. Uczniowie w ramach działań przeprowadzą wywiady, przygotują kiermasz świąteczny oraz wezmą udział w  licznych konkursach fotograficznych i literackich. Nauczą się również współpracy w grupie rówieśniczej i autoprezentacji.

Ze środków finansowych, przeznaczonych na realizację projektu, przekazanych przez Urząd Marszałkowski  zostanie zakupiona tablica multimedialna oraz  opłacone zostaną wycieczki dla uczniów klas piątych – Zamek Legend Śląskich w Pławnej i Huta Szkła ,,Julia” w Piechowicach.

W zdrowym ciele, zdrowy duch !
Ruch, radość, zdrowe odżywianie

I. Cele projektu:

1. Propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się:
Poznanie tradycyjnego menu w poszczególnych krajach
Opracowanie przepisów z produktów zdrowej żywności
Zorganizowanie tygodnia surówkowego (kanapkowego) w klasach
Wykorzystanie nowoczesnych technik –nagranie typu: szef kuchni gotuje- konkurs
Wykonanie pracy plastycznej (praca indywidualna, plakat)– udział w konkursie

2. Zachęcanie do aktywności fizycznej:
Zwiększanie propozycji pozalekcyjnych zajęć ruchowych.
Zorganizowanie wyjazdów rowerowych.
Promowanie wycieczek krajoznawczych „Poznaj swój kraj”.
Zorganizowanie rozgrywek sportowych między klasami.
Poznanie tradycji form aktywnego wypoczynku w poszczególnych krajach.
Zorganizowanie rywalizacji z użyciem aplikacji Endomondo (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
Zorganizowanie konkursu literacko-recytatorskiego o tematyce sportowej.

3. Popularyzowanie w środowisku szkolnym i rodzinnym zdrowego stylu życia:
Degustacja produktów zdrowej żywności
Rozgrywki między klasami
Klasowe sportowe rozgrywki rodzinne.

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a z nim zajęcia MultiSport.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie od września do grudnia 2014 roku uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych realizowanych w ramach programu „MultiSport”.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 90 min. Grupę tworzą uczniowie klas IV -VI, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w zajęciach.
Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja zajęć pozalekcyjnych, które prowadzone są w różnorodnych, atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych – dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

Projekt stworzony został przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

http://archiwum.szkolapodgorzyn.pl/2014_2015/przedsiebiorcza%20klasa/przedsiebiorcza%20klasa.htm