wf_z_klasa_tlo2Sprawozdanie z realizacji projektu „Wf z klasą”
w roku szkolnym 2013/2014

Główne cele programu:
• zwiększenie aktywności uczniów i uczennic na lekcjach WF-u i na innych zajęciach sportowych organizowanych w szkole i w gminie,
• uświadomienie Polakom, jak poważne są zagrożenia związane ze spadkiem sprawności fizycznej dzieci,
• wzmocnienie funkcji wychowawczych aktywności sportowej i rekreacyjnej, z naciskiem na samodoskonalenie, współdziałanie i zasady fair play, a także równe traktowanie osób mniej uzdolnionych sportowo.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROGRAMIE „WF z klasą”

1. 4.09.2013 – Udział w konferencji otwierającej program
2. 30.09.2013 – Założenie bloga „Zdrowie przez ruch” przez koordynatora programu na platformie blogowej CEO
3. 28.09.2013 – 6.12.2013 – Dokonywanie wpisów, wprowadzanie aktualizacji na szkolnym blogu
4. do 11.10.2013 – Przeprowadzenie ankiet
5. 18.10.2013 – Przeprowadzenie debaty – Szkolny Okrągły Stół, w której wzięli wszyscy uczniowie klas IV-VI (około 90 osób) wraz z nauczycielami.
6. do 21.10.2013 – Zamieszczenie na stronie CEO sprawozdania z SOS
7. 22.10.2013 – Przedstawienie na radzie pedagogicznej krótkiej informacji o dotychczasowych działaniach. Krótkie szkolenie na temat wpisywania komentarzy i nowych postów na blogu.
8. 22.10.2013 Wybór dodatkowego zadania:
• Zachęcić do zdrowszego jedzenia w szkole
9. 22.10.2013 – 1.12.2013 – Realizacja zadań programowych.
• Wypracowanie i zbieranie dobrych praktyk.
• Dokumentowanie działań na blogu.
10. do 25.10.2013 – Zaproszenie uczniów do aktywności na blogu „Zdrowie przez ruch”
11. 2 – 6.12.2013 – Podsumowanie działań. Ostatnie wpisy na blogu.  http://blogiceo.nq.pl/szkolapodgorzyn/
W związku z przeprowadzonymi ankietami, obradami SOS, wyborem dodatkowego zadania oraz komentarzami na blogu podjęto w naszej szkole następujące działania propagujące zdrowy styl życia:
• zajęcia z aerobiku podczas długiej przerwy prowadzone przez uczennice z klasy VI,
• akcja „Śniadanie daje moc” w klasach II i III,
• cykl lekcji wychowawczych w klasie Va nt. aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego odżywiania,
• warsztaty edukacyjno – integracyjne uczniów klasy Va i ich rodziców nt. zdrowego odżywiania,
• akcja „Młodzi odwagi do zdrowego życia”,
• konkurs formacji tanecznych na zabawie „Andrzejkowej”, który poprzedziły dwutygodniowe przygotowania na lekcjach wf. Każda klasa przygotowała swój układ taneczny do wybranej przez siebie muzyki.

W drugim etapie projektu WF z klasą były kontynuowane zadania:
• „Młodzi odwagi do zdrowego życia”,
• „Konkurs formacji tanecznych w karnawale”,

W ramach drugiej edycji „Wf z klasą” w dniu 6.06.2014 na boisku gminnym w Podgórzynie odbył się Dzień Sportu – Lokalna Akcja Sportowa. Do współzawodnictwa zaprosiliśmy uczniów klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce. Organizacją całej imprezy zajęli się Pani Danuta Szewczyk (nauczycielka w-f) wraz z uczniami klas VI z naszej szkoły, którzy byli odpowiedzialni za poszczególne konkurencje.

Ponadto w szkole odbywały się następujące zajęcia pozalekcyjne:
• gimnastyka korekcyjna,
• zajęcia taneczne dla uczniów klas I-III,
• zajęcia ruchowe dla uczniów klas IV – projekt „Multisport”,
• poszczególne klasy wyjeżdżały na basen,
• organizowane były wycieczki w góry.

Wszelkie informacje na temat projektu, działań związanych z nim zamieszczone zostały na stronie szkoły i na  blogu CEO „Zdrowie przez ruch”    http://blogiceo.nq.pl/szkolapodgorzyn

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami pozalekcyjnymi o charakterze sportowym, należy podejmować dalej działania w celu zwiększenia oferty w/w zajęć.
W związku ze wzrostem u uczniów skrzywień kręgosłupa, jak i otyłością należy w przyszłym roku kontynuować zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Danuta Szewczyk

DSCN1608 CAM00335

DSCN2795 DSCN2809

galeria