image002

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie   od września do grudnia 2014 roku uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych realizowanych w ramach programu „MultiSport”.

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 90 min. Grupę tworzą uczniowie klas IV -VI, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w zajęciach.
Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja  zajęć pozalekcyjnych, które prowadzone są w różnorodnych,  atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych  – dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

Projekt stworzony został przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

opiekunowie grup: MONIKA FILUŚ, DANUTA SZEWCZYK

201410101296 dscn3373 201409101196 dscn3389

http://archiwum.szkolapodgorzyn.pl/2014_2015/multisport/multisport.htm