Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

3 tydzień AED- okiem młodego ratownika

 

Na drugich zajęciach AED- okiem młodego ratownika nauczyliśmy się postępować na miejscu
zdarzenia oraz poznaliśmy sposoby transportu poszkodowanych: -krześle -„krzesełku” – „na
ławeczce” -sposobem matczynym -prowadzenie lekko poszkodowanego -przenoszenie sposobem „ na
barana” -chwyt rauterka -transport poszkodowanego na kocu – transport poszkodowanego na kocu
termicznym. Klasa 7 nadal przygotowuje próby do kręcenia filmu.

 

Pierwszy tydzień zajęć unijnych pt. „AED- okiem młodego ratownika” za nami. Tym razem swoją
wiedzę z zakresu pierwszej pomocy wzbogacają uczniowie klasy 4. Na pierwszych zajęciach nauczyli
się poprawienie zakładać rękawiczki oraz układać człowieka w pozycji bocznej bezpiecznej ustalonej.
Natomiast chętni uczniowie z klasy 7 stali się reżyserami, aktorami oraz filmowcami – wspólnie
przygotowują film na temat wykorzystania AED.

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego