Ćwiczenia gimnastyczne w grupie V

Zabawy i ćwiczenia wzmacniające dużą motorykę i odporność fizyczną dzieci.

Krasnoludki z gr. VI aktywnie wspomagają i realizują program „Żyj zdrowo ….”, budując od malucha do starszaka zdrowe nawyki aktywnego życia. Przy pomocy  pana Wojtka – nauczyciela w-f, dzieci nie tylko rozwijały sprawność fizyczną, ale również rozwijały odwagę, dokładność i odpowiedzialność podczas wykonywania przedstawionych im zadań i ćwiczeń gimnastycznych, mając przy tym aktywną sportową zabawę.

Krasnoludki z grupy VI aktywnie biorą udział w realizacji programu „Żyj zdrowo na sportowo ” – od malucha do starszaka. Pod okiem P. Wojtka G. nauczyciela W-F, dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych w szkolnej sali gimnastycznej, dzięki czemu rozwijały swoją sprawność fizyczną i czerpały radość z pokonywania zadań postawionych podczas ćwiczeń.

 

Starszaki z grupy III aktywnie biorą udział w realizacji programu „ Żyj zdrowo na sportowo”. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach sportowych. Na zdjęciach poniżej – dbamy o prawidłową postawę i proste plecy.

Każdy przedszkolak powie, że ruch równa się zdrowie!!!

Od 1 marca do 31 maja 2019 r. nasze przedszkole bierze udział w projekcie programu rozwoju aktywności fizycznej : „Żyj zdrowo na sportowo”  – Od malucha do starszaka.

Edukacja zdrowotna uwzględniająca aktywność fizyczną i rozwój sprawności ruchowej dzieci zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka a odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, poznawczego, motorycznego i społecznego.

Wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej  wytworzy w nim potrzebę aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co będzie kontynuowane w dorosłym życiu.

Jak wiemy rozwój fizyczny jest pierwszym obszarem  z czterech  obszarów rozwojowych dziecka w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Dzieci już od najmłodszych lat przejawiają nie tylko chęć, ale również potrzebę ruchu oraz aktywności fizycznej. Jest to uwarunkowane koniecznością zapewnienia sobie czynnika, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju ich organizmu. Ten naturalny „głód ruchu” powoduje często, iż maluch sam poszukuje sobie zajęcia, które pozwoliłoby mu odpowiednio spożytkować energię, jaka się w nim gromadzi.

Aktywność fizyczną u przedszkolaka powinno się więc WSPIERAĆ, nie hamować, ani ograniczać.

Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu zarówno w budynku przedszkola jak i na świeżym powietrzu.

 

Celem  głównym naszego programu jest uświadamianie dzieciom,  jak przyjemna jest aktywność fizyczna, budując w ten sposób  u najmłodszych zdrowe nawyki aktywnego życia. Traktujemy ją jako lepszą, zdrowszą                        i ciekawszą alternatywę formy spędzania czasu niż formę biernego spędzania czasu wolnego.

 

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych.
 • Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych.
 • Nabywanie ogólnej sprawności, zwinności i wytrzymałości dziecka.
 • Wpajanie zasady „fair- play”  zarówno w życiu jak i podczas rywalizacji sportowej.
 • Włączenie rodziców w aktywne spędzanie czasu na świeżym

 

Korzyści płynące z Programu i  z systematycznej aktywności fizycznej dzieci :

 • zapobieganie powstawaniu wad postawy;
 • poprawa cech motorycznych: siły, wytrzymałości, zwinności, szybkości;
 • wzmocnienie odporności;
 • zwiększenie wydolności układu krążenia i oddechowego;
 • harmonijny rozwój układu mięśniowego i kostnego;
 • zmniejszenie ryzyka otyłości.

 

Zamierzone osiągnięcia dziecka  po zakończeniu  programu:

Po realizacji programu dziecko:

 • czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych na miarę swoich możliwości,
 • identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu, potrafi działać w zespole,
 • stosuje zasady fair- play w czasie gier i zabaw,,
 • zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach i zabawach oraz sposobach spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku zarówno w przedszkolu jak i w domu,
 • wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.
 • czerpie radość i przyjemność z aktywności fizycznej.

 

Program z zakresu wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała adresowany jest  do całej społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci i rodziców.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa i życzymy miłej zabawy w realizacji Programu.