Poznajemy ciekawostki o różnych krajach i językach, gramy w Taboo i bingo językowe…
„Przyjazne i kulturalne drzwi” wykonane przez uczennice klasy 5a na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych ma na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych. Program zakłada realizację 1 godziny tygodniowo dla każdej z klas IV-VI.