Program zajęć  został przygotowany dla uczniów  rozpoczynających  podróż w środowisku  matematyczno-przyrodniczym. Praktyczne ćwiczenia umożliwiają zdobycie umiejętności  i wiedzy wykorzystywanej na co dzień i potrzebnej do dalszej edukacji.

Uczniowie pracując w małych grupach uczą się  rozwiązywania problemów, współpracy,  radzenia  sobie ze stresem, szukania sposobów pokonywania trudności. To okazja do integracji, a jednocześnie szansa na podnoszenie poziomu  umiejętności każdego dziecka.

 

  • Lubimy grać
  • Układamy konstrukcje z klocków KUGELI
  • Praktyczne ćwiczenia z zegarem
  • Liczymy
  • Mierzymy
  • Przyroda wokół nas