Nr projektu RPDS.10.02.03-02-0001/18
Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0
Nr naboru: RPDS.10.02.03-IŻ.00-02-301/18
Oś Priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.3 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

 

nauczyciel prowadzący: Alicja Trojanowska

Zabawy w teatr to jedna z form pracy, która wspomaga wszechstronną aktywność twórczą dziecka. Wpływa na wzrost poczucia własnej wartości, pozwala poznać otaczający świat, rozbudza chęć działania. Dzięki zajęciom teatralnym dziecko zdobywa umiejętność analizowania treści utworu, rozwija pamięć logiczną i wyobraźnię twórczą, wzbogaca czynny słownik poprzez powtarzanie słów i zwrotów, kształci wyrazistą mowę i rozwija prawidłowy sposób wysławiania się. Nabywa umiejętność naśladowania stanów uczuciowych: radości, smutku, strachu, wyrażania własnych emocji. Uczestnicząc czynnie w zajęciach uczy się współdziałania społecznego, odpowiedzialności. Dokonując oceny postaw odgrywanych bohaterów potrafi zrozumieć pojęcie dobra i zła.

W sposób nieszkodliwy może oczyścić organizm uzewnętrzniając swoje negatywne emocje. Ukierunkowanie przez nauczyciela pobudza fantazję, rozwija pozytywne emocje, zaspokaja potrzebę tworzenia, bliskości, uznania, działania i poczucia wspólnoty. Poprzez identyfikację z odgrywanymi postaciami „aktor” może odczuć to, że sam może rozwiązać swoje problemy i osiągnąć sukces naśladując bohatera. Mając na uwadze wszystkie przedstawione przesłanki stworzyłam plan, który pozwoli zastosować formy teatralne jako element wspomagający ogólny rozwój dziecka we wszystkich obszarach. Chcę, aby podczas zajęć teatralnych uczniowie rozwijali swoją wrażliwość, zainteresowania i zdolności artystyczne. Chcę wyposażyć ich w umiejętność odbioru piękna zawartego w sztuce, kulturze i drugim człowieku.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego