Godziny zajęć SKS w roku szkolnym 2018/2019

Dzień Godziny zajęć Jakub Topoła Wojciech Gołubiński
Poniedziałek 14.30 – 15.30 VII VIII
Wtorek 14.30 – 16.30 VI (2)
Środa 13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

Va

Vb

Czwartek 12.30 – 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

IVb

IVa

VII+VIII

piątek 11.45 – 13.30

14.30 – 16.30

VII (2)

II (2)

VIII (2)