Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0

Czas realizacji projektu: 1.03.2019 – 28.02.2021

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata

2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki

szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci i mieszkańców obszarów wiejskich poprzez realizację wypracowanego w oparciu o wnioski z diagnozy wewnętrznej programu rozwoju Szkoły Podstawowej w Podgórzynie.

Cel projektu bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WD dla poddziałania 10.2.3 (Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej – ZIT AJ) oraz kategorii interwencji dla działania 10.2 ( i115), która odpowiada bezpośrednio dążeniu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego. Realizacja programu rozwoju Szkoły pozwoli na wyrównanie szans uczniów ze szkół wiejskich w ich dostępie do wysokiej jakości wiedzy i umiejętności poprzez z jednej strony doposażenie Szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, z drugiej poprzez organizację ciekawych, inspirujących, pobudzających ciekawość badawczą i chęć uczenia się zajęć dla uczniów klas I– VIII.

 

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 4 zadań trwających przez cały okres projektu:

  1. Podnoszenie kluczowych i uniwersalnych kompetencji uczniów.
  2. Nauczanie eksperymentalne – przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem.
  4. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli.

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30 0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30-14.30 2.13 Ewelina Zielonka Zajęcia z TIK
13.30 – 15.30 0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny„Las”
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.30 – 14.00 1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
12.30 – 14.00 2.13 Ewelina Zielonka Szkolne centrum multimedialne
13.30 – 14.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
14.45 – 15.15 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.30 – 16.30 2.21 Patrycja, GeradHorowscy Robotyka
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45-12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne
13.30 – 14.30 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny„Ciekawi świata”
13.30 – 14.45 2.13 Ewelina Zielonka Zajęcia z TIK
13.30 – 15.00 0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
14.15 – 15.00 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 12.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
13.30 – 15.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny„Szkolna redakcja”
12.30 – 14.30 0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny„Młodzi odkrywcy”
13.40-14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
15.45 – 16.30 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastyczne

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 12.15 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
11.30 – 14.30 2.21 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny„Młodzi odkrywcy”
13.40 – 14.25 2.13 Ewelina Zielonka Szkolne centrum multimedialne
13.35 – 14.20 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 13.30 1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 13.30 1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy„Matematycy z Podgórzyna”