Tytuł projektu: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0

Czas realizacji projektu: 1.03.2019 – 28.02.2021

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata

2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji

podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki

szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci i mieszkańców obszarów wiejskich poprzez realizację wypracowanego w oparciu o wnioski z diagnozy wewnętrznej programu rozwoju Szkoły Podstawowej w Podgórzynie.

Cel projektu bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WD dla poddziałania 10.2.3 (Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej – ZIT AJ) oraz kategorii interwencji dla działania 10.2 ( i115), która odpowiada bezpośrednio dążeniu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego. Realizacja programu rozwoju Szkoły pozwoli na wyrównanie szans uczniów ze szkół wiejskich w ich dostępie do wysokiej jakości wiedzy i umiejętności poprzez z jednej strony doposażenie Szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, z drugiej poprzez organizację ciekawych, inspirujących, pobudzających ciekawość badawczą i chęć uczenia się zajęć dla uczniów klas I– VIII.

 

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 4 zadań trwających przez cały okres projektu:

  1. Podnoszenie kluczowych i uniwersalnych kompetencji uczniów.
  2. Nauczanie eksperymentalne – przedmioty matematyczno-przyrodnicze.
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem.
  4. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli.

 

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Czerwiec 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 3.06.2019
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 14.15

14.25 – 15.55

0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”
13.30 – 14.15

13.40-15.10

komp

 

Ewelina Zielonka

Ewelina Zielonka

Zajęcia z TIK

Zajęcia teatralno-filmowe (WebQuest)

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 4.06.2019
12.30 – 13.35

13.40 – 14.50

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
12.30 – 14.00 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.30 – 16.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
14.00 – 14.45 0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00

 

13.30-14.45

komp Ewelina Zielonka

 

Ewelina Zielonka

Zajęcia z TIK

Zajęcia teatralno-filmowe (WebQuest

 

13.30 – 15.00

15.15 – 16.00

0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 15.10 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.35 – 12.20 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”tylko 6.06.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
12.30 – 14.00

14.10 – 14.55

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
15.30 – 17.00 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastyczne

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 14.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 10,17,31.05.2019
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy” tylko 7.06.2019
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 15.10 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
8.00 – 8.45

14.05 – 14.50

0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Maj 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”6.05.2019
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 6,13.05.2019
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 14.15

14.25 – 15.55

0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”13,20,27.05.2019

W dniu 13.05.2019 do 15.00

13.30 – 14.15 komp Ewelina Zielonka Zajęcia z TIK
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego27.05.2019
14.00 – 14.45 0.9

 

Monika Filuś

 

Gimnastyka korekcyjna13,27.05.2019

 

15.00 – 15.45
14.00 – 17.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka13,20,27.05.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne 20.05.2019

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne28.05.2019
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.30 – 13.35

13.40 – 14.50

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
12.30 – 14.00 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”14,21,28.05.2019
13.30 – 16.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka14,21,28.05.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
14.00 – 14.45 0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna14,21,28.05.2019
15.00 – 15.45
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne8,15,29.05.2019
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego15,22,29.05.2019
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne8,15,22.05.2019

W dniu 8.05.2019 do 14.20

13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00 komp Ewelina Zielonka Zajęcia z TIK
13.30 – 15.00

15.15 – 16.00

0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”

22.05.2019 do 15.00

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 15.10 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką8.05.2019
14.30 – 16.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka15,22,29.05.2019
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne15,22.05.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne8,15,29.05.2019

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.35 – 13.05 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
12.30 – 14.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny „Szkolna redakcja”
12.30 – 14.00

14.10 – 14.55

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”23.05.2019 do 15.40
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”16,23,30.05.2019
13.30 – 15.00 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka9,16,23.05.2019
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego16,23,30.05.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego16,23,30.05.2019
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego16,23,30.05.2019
15.30 – 17.00 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastycznew dniu 30.05.2019 do 16.30

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 14.30 1.12 Patrycja, Gerard Horowscy Robotyka10,17,24,31.05.2019
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I10.05.2019
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia 10,17,31.05.2019
11.45 – 13.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne17,24,31.05.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne24.05.2019 9.00-11.45
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”17,24,31.05.2019
13.40 – 15.10 komp Ewelina Zielonka Szkolne Centrum Multimedialne
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego17,31.05.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką8.05.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego17.05.2019
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne31.05.2019

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
8.00 – 8.45

14.05 – 14.50

0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna18.05.2019
9.00 – 9.45

9.50 – 10.35

10.40 – 11.25

11.30 – 12.15

12.20 – 13.05

2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego11,18.05.2019

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Kwiecień 2019

Na czas strajku zajęcia są zawieszone (8-26.04.2019)

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna bez 29.05.
12.45 – 14.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30

13.40 – 14.25

0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
13.30 – 15.00 0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny„Las”

W dniu 1.04.2019 do 15.55

14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
12.45 – 13.30 0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I

W dniu 30.04. do 14.25

12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy II
13.30 – 15.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
14.00 – 14.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
15.00 – 15.45 0.9 Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy I
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastyczne
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
13.30 – 15.00 0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
13.40 – 14.25 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficzne
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematyką
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 12.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
13.30 – 15.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny„Szkolna redakcja”
12.30 –14.00

14.10 – 15.40

0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40-14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
15.45 – 16.30 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastyczne

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedyczna
11.40 – 12.25 1.7 Magdalena Wojtaś Muzykoterapia
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedyczna
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralne
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastyczne

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”
9.00 – 10.30

10.45 – 12.15

12.30 – 14.00

1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”

 

 

Harmonogram zajęć w projekcie „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – szkoła 2.0”

Marzec 2019

Poniedziałek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralnew dniach 11,18.03.2019
11.45 – 13.15 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedycznaw dniach 18, 25.03.2019
12.45 – 14.45 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 4,11,18.03.2019
12.45 – 13.30 0.6/2.13 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 11,18,25.03.2019
13.30 – 14.15 2.13 Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniach 18, 25.03.2019
13.30 – 15.00 0.5 Daria Biernat Projekt edukacyjny „Las”w dniu 25.03.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiegow dniu 25.03.2019

 

Wtorek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
12.45 – 13.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniu12,19.03.2019
12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna dla klasy IIw dniach 19,26.03.2019 i dodatkowo w dniu 26.03.2019 do 14.50
12.30 – 14.00 2.13 Ewelina Zielonka Szkolne centrum multimedialnew dniach 19,26.03.2019
13.30 – 14.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 19,26.03.2019
14.00 – 14.45

15.00 – 15.45

0.9

 

Monika Filuś Gimnastyka korekcyjna

w dniach 19, 26.03.2019

13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego w dniu 26.03.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematykąw dniach 5,12,19,26.03.2019
17.00 – 18.30 i

18.35 – 19.20

Zdrojowy teatr Animacji w J.G. Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniu 26.03.2019

 

Środa

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 13,20,27.03.2019
11.45 – 12.30 1.21 Daria Ziętalak Terapia logopedycznaw dniach 20,27.03.2019 i do 13.15 w dniu 20.03.2019
11.45-12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 13, 20, 27.03.2019
12.45 – 13.30 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

W dniach 20, 27.03.2019

12.00 – 13.30 1.20 Joanna Plis Kółko plastycznew dniach 13,27.03.2019, w dniu 20.03.2019 do 14.20
13.30 – 15.00 0.8 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny„Ciekawi świata”w dniach 20,27.03.2019
13.30 – 15.00 2.13 Ewelina Zielonka Zajęcia z TIKw dniach 20,27.03.2019
13.30 – 15.00 0.5 Ewa Waniczek Projekt edukacyjny „A czas płynie”w dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.8 Marta Kuczera Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiegow dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.6/2.13 Małgorzata Tomalak Kółko fotograficznew dniach 20,27.03.2019
15.00 – 15.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 27.03.2019
13.40 – 14.25 2.7 Krzysztof Cięciwa Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowanie matematykąw dniach 6,13,20,27.03.2019
14.30 – 15.15 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzyczne w dniach 13,27.03.2019
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 13, 20, 27.03.2019

 

Czwartek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.30 – 12.15 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 7,14,28.03.2019
13.30 – 15.00 1.21 Daria Ziętalak Projekt edukacyjny„Szkolna redakcja”w dniach 14,21,28.03.2019
12.30 – 14.00 0.5 Magdalena Wojtaś Projekt edukacyjny „Ciekawi świata”w dniach 21,28.03.2019 i 28.03.2019 do 14.55
12.30 – 14.00 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 14, 28.03.2019
12.45 – 13.30 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiegow dniu 28.03.2019
12.45 – 13.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 14.03.2019
13.40 – 14.25 2.9 Ewa Romaniak Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiegow dniach 7,21,28.03.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 21,28.03.2019
14.00 – 15.30 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 14.03.2019
14.00 – 14.45 1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 28.03.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 21,28.03.2019
15.45 – 16.30 0.4 Małgorzata Szczepańska Kółko plastycznew dniu 21.03.2019 i

15.45 – 17.15 w dniu 28.03.2019

 

Piątek

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
11.45 – 12.30 0.8 Izabella Głogowska Projekt edukacyjny dla klas II-III „Mali naukowcy”w dniach 8,15,29.03.2019
11.45 – 12.30 1.13 Małgorzata Rakoczy Zajęcia muzycznew dniach 15,29.03.2019
11.45 – 12.30 0.6 Renata Twardowska Zajęcia wyrównawcze dla klasy Iw dniach 15.03.2019
11.45 – 13.15 aula m. Alicja Trojanowska Kółko teatralnew dniach 15,22,29.03.2019
11.45 – 12.30 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 29.03.2019
12.30 – 13.15 2.11 Izabela Bogucka Projekt edukacyjny „Młodzi odkrywcy”w dniach 22,29.03.2019
12.30 – 13.15

13.25 – 14.10

1.20 Daria Biernat Terapia logopedycznaw dniu 29.03.2019
12.30 – 13.15

13.20 – 14.05

1.20 Paulina Okoń Terapia pedagogiczna w dniu 15.03.2019
13.40 – 14.25 2.13 Ewelina Zielonka Szkolne centrum multimedialnew dniach 22,29.03.2019
13.40 – 14.25 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 22,29.03.2019
14.30 – 15.15 1.10 Monika Filuś Zajęcia wyrównawcze z j. polskiegow dniach 22,29.03.2019
14.30 – 15.15 1.14 Maryla Kruze-Szmel Zajęcia wyrównawcze – rozwój i wzmocnienie kompetencji matematyczno – przyrodniczych
16.30 – 17.15 0.3 Katarzyna Wolna Kółko plastycznew dniach 29.03.2019

 

Sobota

Godziny zajęć Sala nr Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć
9.00 – 14.00 1.10 Monika Filuś Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”w dniach 23, 30.03.2019
9.00 – 14.00 1.9 Katarzyna Kurek Projekt naukowy „Matematycy z Podgórzyna”w dniach 23, 30.03.2019

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projekt „Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – Szkoła 2.0”  Nr projektu: RPDS.10.02.03-02-0001/18

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego