Program „SKS” skierowany jest do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Zajęcia mają na celu umożliwienie podjęcia dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie.

Zajęcia odbywają się w:

 

Poniedziałek od 14:30 do 15:30 klasa VII-VIII

Wtorek od 14:30 do 16:30 klasa VI

Środa od 13:30 do 15:30 klasa Va-Vb

Czwartek od 12:30 do 14:30 klasa IVa- IVb, od 14:30 do 15:30 klasa VII-VIII

Piątek od 11:45 do 13:30 klasa II od 14:30 do 16:30 klasa VII-VIII

Cele programu:

1) kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) podejmowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury pozaszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.