RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI TRZYLETNICH

6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy zorganizowane w kole, zabawy ruchowe.

8:00 – 8:30 – Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu; „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia wg zaleceń logopedy.

8:30 – 9:00 – Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe.

Śniadanie.

9:00- 11:00 – Zajęcia  prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową i program „Kocham przedszkole”.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:00-11:45 – Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu;

Obiad.

11:45- 13:45 – Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

Odpoczynek na leżakach.

13:45-14:15 – Czynności samoobsługowe, higieniczne; przygotowanie do podwieczorku

Podwieczorek.

14:15- 16:30 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI CZTEROLETNICH I PIĘCIOLETNICH

6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo – gospodarcze.

8:00 – 8:30 – Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu; „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenia wg zaleceń logopedy.

8:30 – 9:00 – Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania – wdrażanie                           i przyswajanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe.

Śniadanie.

9:00- 11:00 – Zajęcia  prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową i program „Kocham przedszkole”.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:00-11:45 – Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu.

Obiad – I danie.

11:45- 12:45 – Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne                         o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy                       w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym. Zabawa ruchowa z określonym elementem  ruchu.

12:45-13:15 – Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania – utrwalanie                           nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe.

Obiad – II danie.

13:15- 13:45 – Relaksacja, odpoczynek.

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach                  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

13:45-14:15 – Czynności samoobsługowe, higieniczne; przygotowanie do podwieczorku.       Podwieczorek.

14:15- 16:30 – Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego, zabawy ruchowe, zabawy swobodne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci, wspomaganie i korygowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień, czynności porządkowe w sali, pożegnanie dzieci.                                                                                                                 Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

8:00- 9:00 – Zajęcia  prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową i program „Kocham przedszkole”.
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

9:00- 9:30 – Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania.

Śniadanie.

9:30- 11:15 – Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.  Zabawa ruchowa z określonym elementem  ruchu; zabawy rytmiczne, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

11:15 -11:45 – Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania – utrwalanie                           nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe.

Obiad.

11: 45- 12:15 – Relaksacja, odpoczynek. Czytanie książek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

12:15 – 13:00 – religia; zabawy ruchowe, zabawy swobodne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci, zabawy utrwalające, wspomagające; czynności porządkowe w sali, pożegnanie dzieci.