Lp. Grupa/ klasa Imię i nazwisko przedstawiciela
1. Grupa I Michalina Iwanowicz
2. Grupa II Bartłomiej Deres
3. Grupa III Wioletta Doroszew
4. Grupa IV Kamila Deres
5. Grupa V Beata Nowosielska
6. Klasa I Paweł Mazurek
7. Klasa II Dariusz Świercz
8. Klasa III Marta Kusterka-Jefmańska
9. Klasa IVa Sandra Kisły
10. Klasa IVb Iwona Stawiarz
11. Klasa Va Bożena Tarczyńska
12. Klasa Vb Marcin Bałwas
13. Klasa VI Daniel Salabura
14. Klasa VII Monika Burzawa
15. Klasa VIII Beata Mihilewicz

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie ustaliła składki na rok szkolny w następujących wysokościach:
  • grupy przedszkolne – 10 zł miesięcznie/ 100zł na rok
  • klasy I-VIII – 30 zł rocznie płatne w 2 ratach (do 15 listopada i do 15 marca)