Nasze oddziały przedszkolne są bezpieczne. Sprawujemy opiekę w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dzieci poprzez inicjowanie i wdrażanie działań prozdrowotnych i profilaktycznych, promujemy zdrowy styl życia. Dokładamy wszelkich starań, by dzieci  czuły się tutaj swobodne, szczęśliwe i akceptowane przez wszystkich. Uczymy życzliwości, empatii opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.
Rozwijamy umiejętności dzieci zgodnie z ich potencjałem możliwości – każdy przedszkolak znajdzie u nas swoje miejsce. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać zainteresowania i talenty. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Wspieramy dzieci w ich dążeniu do samodzielności, szanujemy ich autonomię. Współpracujemy z pedagogiem, logopedą, specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zakładamy realizację nowatorskich metod dydaktyczno – wychowawczych, dając dzieciom gruntowne przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej. Działamy, tak aby dzień w naszym oddziale był atrakcyjny i aby uwolnić potencjał intelektualny i kreatywność dziecka. Nasze przedszkolaki mają możliwości doświadczania szczęśliwego dzieciństwa w grupie rówieśników.

Każda grupa posiada salę wyposażoną w odpowiednie pomoce dydaktyczne i ciekawe kąciki zainteresowań.

Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest w pięciu grupach:
– grupa I – dzieci 3 letnie
– grupa II – dzieci 4 letnie
– grupa III – dzieci 5 letnie

– grupa IV – dzieci 6 letnie
– grupa V – dzieci 6 letnie

-grupa VI – 3 latki

 

Dążąc do uzyskania w pracy z dziećmi jak najlepszych wyników wciąż poszukujemy optymalnych rozwiązań, metod, form i środków dydaktycznych. Doskonalimy warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach.