Projekt edukacyjny „Las bliżej nas- poznajemy świat wszystkimi zmysłami” będzie realizowany w klasach I-III w okresie od września 2019 r. do maja 2020 r.

Edukacja przyrodnicza dzieci odbywać się będzie poprzez kształcenie zintegrowane rozumiane jako łączenie wszystkich zabiegów wychowawczych i dydaktycznych wokół osoby dziecka i jego wszechstronnego rozwoju.

Wśród form realizacji znajdują się między innymi: spacery, wycieczki, zabawy dydaktyczno- ruchowe, zabawy badawcze.

 

Złota polska jesień – spotkanie z edukatorem leśnym – klasy Ib,II

8 października odwiedziła nas pani Bogumiła Chabowska- Dąbek – nasz edukator leśny. Niestety pogoda nam nie dopisała, więc zajęcia były w klasie. Pani  opowiadała nam o złotej polskiej jesieni.  Były ważne informacje, różne ciekawostki oraz  zdjęcia.   Teraz czekamy na kolejne spotkanie.

Jesienne wystawy – klasa II