Zapraszamy do udziału w OLIMPIADZIE WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS z języka angielskiego dla klas 4-8. 

Termin konkursu: 30 października 2019r.

Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat:  5 października 2019r.

Koszt: 10zł

Odpowiedzialny: Marta Kuczera sala 2.8

 

III Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny „Idiom…ink”
Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Regulamin konkursu:
Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski (jego dosłowne tłumaczenie/nie znaczenie) oraz napisaniu samego idiomu.
Format pracy – dowolny.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkoły  klas1-8.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko opiekuna.
Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, SAMODZIELNOŚĆ, pomysłowość, zastosowane techniki, poprawność językowa. Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.

Prace przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.
Termin oddania prac 15 października, ogłoszenie laureatów do 31 listopada 2019

Opiekun Marta Kuczera

 

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSACH PLASTYCZNYCH:

1. „ZNAM PRZYRODĘ MOJEGO MIASTA i REGIONU”
pt.: „Zwierzęta naszych rzek, stawów i jezior ”
Technika prac dowolna (suszone rośliny, rysunek, malarstwo itp.).
Format prac A4 i A3 (bez prac przestrzennych).
Wykonane prace muszą być podpisane (pismem drukowanym) i zawierać następujące
informacje:
– imię i nazwisko
– szkoła i klasa
Termin dostarczenia pracy : 21 października sala 08.

2. „KWIATY DLA BABCI I DZIADKA”.
– Prace konkursowe należy wykonać w formacie A-3 (297 x 420 mm).
– Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie.
– Praca może prezentować dowolne kwiaty.
– Zastrzega się, aby prace konkursowe były wykonane samodzielnie.
– Termin oddania prac konkursowych upływa 22.11.2019 roku.( sala 0.8)
– Każda nadesłana praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, wiek, nazwa, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko nauczyciela.
prowadzącego.