Konkurs polonistyczny i matematyczny w ramach „zDolnego Ślązaczka” dla klas IV-VIII

• XVI Dolnośląski Konkurs Polonistyczny „zDolny Ślązaczek” odbędzie się 15.10.2018 o godz. 10.00
• XVI Dolnośląski Konkurs Matematyczny „zDolny Ślązaczek” odbędzie się 16.10.2018 o godz. 10.00
W konkursach mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie klas IV-VIII, którzy dostarczą pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych do Pani Edyty Ziemby.