Konkurs dla klas IV-VII
We wtorek 11.06.2019 w godz. 10.15-11.30 odbędzie się konkurs organizowany przez KRUS z Jeleniej Góry na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolniczym. Chętni uczniowie z klas IV-VII muszą przed konkursem oddać podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku. Po konkursie odbędzie się szkolenie, które poprowadzi pracownik Państwowej Inspekcji Pracy z Legnicy.

 

Jak bezpiecznie pomagać rodzicom.
Dzieci często pomagają rodzicom w codziennych pracach wykonywanych w gospodarstwie rolnym. Przypominamy kilka ważnych zasad, które sprawią, że zadbamy o bezpieczeństwo najmłodszych:
 należy bawić się w miejscach do tego przeznaczonych,
 dbać o porządek na podwórzu, uważać na nierówności oraz śliskie i mokre nawierzchnie,
 nosić buty z antypoślizgową podeszwą,
 o zmroku chodzić po oświetlonym podwórzu,
 nie przebywać w pobliżu pracujących maszyn, zachować bezpieczną odległość,
 uważać na nieosłonięte wały napędowe i wirujące części robocze maszyn,
 nie używać narzędzi i maszyn rolniczych do zabawy,
 wchodząc po schodach, zawsze trzymać się poręczy,
 nie bawić się w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta, a pomagać przy zwierzętach w obecności osób dorosłych,
 nie wchodzić na drabiny, rusztowania, pomosty, drzewa, dachy i nie bawić się na wysokości,
 nie dźwigać ciężkich rzeczy,
 pamiętać o właściwej postawie podczas podnoszenia przedmiotów – niewłaściwe podnoszenie może być przyczyną urazów kręgosłupa; zawsze stosuj zasadę: zgięte nogi, proste plecy i równomierne podnoszenie się do góry,
 bawić się z dala od studni, gnojownic i szamb oraz nie uczestniczyć w ich opróżnianiu i wywozie,
 nie jeździć na rowerze po ciemku, bez świateł i odblasków, pamiętać o kasku i bezpiecznej jeździe,
 nie wykonywać wykopów ziemnych i prac w wykopach oraz nie przebywać w ich okolicy,
 nie pomagać w pracach w zamkniętych silosach, zbiornikach i pojemnikach,
 do oświetlania pomieszczeń nie używać otwartego ognia, korzystać z latarek,
 nie dotykać urządzeń elektrycznych, przewodów, kabli bez izolacji, bezpieczników, nie próbować naprawić włączników i gniazd elektrycznych,
 nie urządzać zabaw w sąsiedztwie składowanych nawozów i środków ochrony roślin, kontakt z rolniczą chemią może być groźny dla zdrowia,
 znać numery alarmowe i nie bać się udzielać pierwszej pomocy,
 dbać o to, aby być widocznym na drodze, stosować odblaski, kamizelki odblaskowe,
 znać podstawowe zasady ruchu drogowego i będąc jego uczestnikiem nie korzystać z telefonów i słuchawek,
 podczas upałów dużo pić, chronić głowę nosząc czapki i kapelusze, nie przebywać długo na słońcu,
 pomagając w pracach polowych czy zbieraniu owoców runa leśnego, dobierać taki strój, który zmniejszy ryzyko ukąszenia przez kleszcze; trzeba możliwie szczelnie okrywać ciało zakładając koszulkę z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami, kryte buty, wysokie skarpety oraz nakrycie głowy,
 zbierane grzyby i jagody przed jedzeniem pokazać doświadczonym osobom dorosłym,
 pamiętać o odpowiednim ubiorze podczas prac, odzież nie może ograniczać ruchów, musi być wygodna i musimy się w niej czuć komfortowo; powinna być wygodna i przylegająca do ciała, aby uniknąć niebezpieczeństwa np. pochwycenia przez ruchome części pracującej maszyny, spinać włosy lub nakładać czapkę, zakrywając włosy; nie należy używać do pracy zbyt luźnej i rozpiętej odzieży, która nie zapewni bezpieczeństwa np. niezapięte koszule lub bluzy, zwisające mankiety rękawów, kaptury, luźne końce szalików czy chust.

Pamiętając o powyższych zasadach, dzieci mogą bezpiecznie pomagać rodzicom w codziennych obowiązkach oraz bezpiecznie bawić się i odpoczywać.

Opracowała:
Agnieszka Pawłowicz
Kierownik PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło: www.krus.gov.pl, www.pip.gov.pl

 

 

 

Zapraszamy do udziału w XII edycji konkursu fotograficznego
pt. „Przyroda Karkonoszy – wody”
I. Organizator: Związek Gmin Karkonoskich
Pałac – Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice
II. Uczestnicy
Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
III. Zasady udziału w konkursie
Konkurs polega na wykonaniu osobiście przez autora jednej fotografii. Tematem przewodnim konkursu są wody płynące, stojące, wodospady itp. w Karkonoszach, Kotlinie Jeleniogórskiej, Rudawach Janowickich, Górach Kaczawskich oraz Górach Izerskich.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną fotografię.
Fotografia musi spełniać warunki: format zapisu pliku jp(e)g o długości krótszego boku 1600 pikseli.
Każda fotografia podczas przesyłania musi być opisana:
• tytułem,
• datą i miejscem wykonania (kiedy i gdzie została wykonana),
• imieniem i nazwiskiem autora,
• klasą, w której uczy się autor.
Fotografie nieopisane lub opisane niekompletnie nie będą uczestniczyć w konkursie.
Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
• jest autorem zgłaszanej do konkursu fotografii i posiada do niej pełnię praw autorskich (p. osobiste i majątkowe), a prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
• nie kopiuje całości lub fragmentów fotografii wykonanej przez inną osobę,
• zgłaszana fotografia nie była nagradzana w innych konkursach,
• jeśli na fotografii zgłaszanej do konkursu znajduje się wizerunek człowieka, osoba ta wyraziła zgodę na uwiecznienie jej wizerunku.
• wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie pracy w formie publikacji na stronie internetowej organizatora konkursu, artykułach prasowych zamieszczanych przez organizatora w prasie oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu.
Za złamanie praw autorskich oraz ochrony wizerunku prawnie odpowiada autor.
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Koordynator szkolny : Małgorzata Tomalak
Termin oddania prac 15.05.2019 do koordynatora szkolnego.

 

Konkurs polonistyczny i matematyczny w ramach „zDolnego Ślązaczka” dla klas IV-VIII

• XVI Dolnośląski Konkurs Polonistyczny „zDolny Ślązaczek” odbędzie się 15.10.2018 o godz. 10.00
• XVI Dolnośląski Konkurs Matematyczny „zDolny Ślązaczek” odbędzie się 16.10.2018 o godz. 10.00
W konkursach mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie klas IV-VIII, którzy dostarczą pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych do Pani Edyty Ziemby.